Home Football โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬาซอฟท์เทนนิส

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬาซอฟท์เทนนิส

by admin

16/8/63 นายประเสริฐ อักษรทับ เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬาซอฟท์เทนนิส ให้โอวาทนักกีฬา พร้อมทั้งให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนายไพรัตน์ จันทร์เสม นายประสิทธิ์ จุ่นขจร คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายก อบจ. สมุทรสาคร นายสยาม มาลามาศ ที่ปรึกษาชมรมซอฟท์เทนนิส ร่วมมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาด้วยสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิสในรายการนี้สนับสนุนโดย อบจ. สมุทรสาคร จัดโดยร.ต.อ.วิเชียร ชมบ้านแพ้ว ประธานชมรมซอฟท์เทนนิส และคณะกรรมการชมรม ณ สนามกีฬาซอฟท์เทนนิสมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

Related Articles