Home Golf การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การขับเคลื่อนจังหวัด “จังหวัดพันธุ์ใหม่”

การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การขับเคลื่อนจังหวัด “จังหวัดพันธุ์ใหม่”

by admin

วันพรุ่งนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าว สมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาดูงาน ติดตาม เสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่อง การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การขับเคลื่อนจังหวัด “จังหวัดพันธุ์ใหม่” เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการจังหวัด ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ขอบคุณค่ะ

Related Articles