Home Golf โครงการอบรมนวดทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน

โครงการอบรมนวดทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน

by admin

โครงการอบรมนวดทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาในจังหวัด ให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดสมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร
และจีเอสฟิตเนส โดยมีทีมวิทยากร.
1. ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
2.อ.นฤมล ศรีสุวรรณ
3. อ.วรรษธรา ธรรมชูโต
4. อฺ. สุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
จึงขอเรียนเชิญผู้ฝึกสอนที่สนใจเข้าร่วมการอมรม และลงชื่อ รับไม่เกินจำนวน 30 คน

  1. นางสาวรสิตา พุกท่าไม้ สโมสรเทควันโด้ ตำบลนาดี
  2. นายเตชินท์ แดงประเสริฐ ชมรมวอลเลย์บอลบ้านมหาชัย

Related Articles