Home Baseball นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี สู้โควิด

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี สู้โควิด

by admin

🏋️‍♂️🏋️‍♀️คุณออกกำลังกายหรือยัง#อยู่บ้าน#สู้โควิด#ต้องฟิตร่างกายวันนี้…กับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี#ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร#สมาคมกีฬาแห่งจังกวัดสมุทรสาคร

Related Articles