Home NFL สว.มอบแอลกอฮอล์ 100 ลิตร ให้กาชาดจังหวัด

สว.มอบแอลกอฮอล์ 100 ลิตร ให้กาชาดจังหวัด

by admin

เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่อาคารนิวนามทอง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 100 ลิตร มามอบให้กับนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร, ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร รวมถึงมอบให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครมีความเห็นตามสมควรด้วย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภาและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 100 ลิตร ที่ได้นำมามอบในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และได้เล็งเห็นว่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นองค์กร สาธารณะประโยชน์ที่เข้าถึงประชาชนทั่วไป รวมไปถึง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วยด้วย ในเบื้องต้นจึงได้นำแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 100 ลิตร มามอบให้ไว้ก่อน โดยหลังจากนี้ก็จะนำมามอบให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยประชาชนที่มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป เนื่องด้วยในปัจจุบัน เจลแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าที่หาซื้อได้ยากและมีราคาแพง ดังนั้นการแจกแอลกอฮอล์ให้กับพี่น้องประชาชนจึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่และกัน ในการร่วมกันป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเชื้อโรค COVID-19 ไปด้วยกัน ด้านนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับ แอลกอฮอล์ในครั้งนี้ เพราะเป็นสินค้าที่หาซื้อยาก และค่าแอลกอฮอล์ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ นั้นหมายถึงว่า สามารถฆ่าเชื้อได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะนำแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ไปเจือจาง ให้เป็นแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำไปผสมกับกลีเซอไรด์ จากนั้นก็จะใส่ขวดสเปย์ขนาดเล็ก เพื่อไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจะทยอยทำและทยอยแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไปเอเซีย/ ภาพ พรเพ็ญ / ข่าว

Related Articles